Esotherische bibliotheek
Boek informatie

Titel:Aandenken. Bezinning over de levensloop
Auteur:Buytendijk, F.J.J.
ISBN:90-263-0493-5
Rubriek:Psychologie
Trefwoorden:levensloop
Beschrijving:In de laatste jaren van zijn leven was Buytendijk gewend korte beschouwingen over tal van onderwerpen neer te schrijven. Hij noteerde nu eens een gedachte over de kinderjaren, dan weer over stemmingen, of over de dood. Overpeinzingen van een man, die een lang leven heeft mogen leiden en zijn door ervaringen en studie verworven inzichten samenvatte in korte, veelzeggende uitspraken, dikwijls ondersteund met citaten uit de wereldliteratuur. Aandenken is uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereniging 'Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid', die op 10 juni 1930 werd opgericht. Professor Buytendijk was meer dan vijfentwintig jaar, van 1948 tot zijn dood in 1974, voorzitter van deze vereniging, tot 1972 'Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid' geheten.