Esotherische bibliotheek
Boek informatie

Titel:Blauwdruk voor een interaktioneel astrologisch model van de persoonlijkheid
Auteur:Pernot, Frans
ISBN:
Rubriek:Astrologie
Trefwoorden:Astrologie, sociale psychologie
Beschrijving:Doktoraalskriptie sociale psychologie Katholieke Universiteit Nijmegen Juli 1984. Deze skriptie is het produkt van een wisselwerking tussen twee nogal uiteenlopende algemeen-menselijke benaderingen van de werkelijkheid, te weten de "wetenschappelijke" psychologische en de 'voorwetenschappelijke" astrologische benadering.