Esotherische bibliotheek
Boek informatie

Titel:Ziekzijn...lastig, maar wel gezond
Auteur:Huibers, Jaap
ISBN:90-202-1820-4
Rubriek:Ankertjes
Trefwoorden:gezondheid, ziekte, genezing, homeopathie, levenswijze
Beschrijving:Iedere ziekte heeft haar eigen specifieke betekenis voor de ontwikkeling van onze volle persoonlijkheid. Helaas zien de meeste mensen een ziekte alleen maar als een lastig verschijnsel. Het is echter een signaal, dat ons waarschuwt, attent maakt op een disharmonie. Hierin schuilt een kans op verandering. Iedere ziekte heeft een reinigende functie. Dat wil zeggen dat we door het ondergaan van een ziekte onszelf schoonmaken en kunnen reinigen van tendensen die eigenlijk schadelijk zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling. In dit boek worden de meest voorkomende ziekten behandeld vanuit hun diepere achtergrond. Een boek voor alle mensen die weigeren uitsluitend een "optelsom van maatschappelijk bruikbare eigenschappen" te zijn, maar een innerlijke behoefte hebben aan de ontwikkeling van hun diepste persoonlijk "zijn". Dit boek helpt ons de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid niet uitsluitend aan de arts over te laten. Het doet ons beseffen dat medicijnen vaker gevaarlijk zijn dan gezond maken, daar zij het wezen van de ziekte meestal niet oplossen. Onze kwaal is onze profeet. Recensie(s) NBD|Biblion recensie Jaap Huibers is auteur van een zeer groot aantal boeken en boekjes waarin allerlei medische en aanverwante onderwerpen op populaire wijze worden beschreven vanuit verschillende alternatieve visies. Dit boek bevat een algemeen overzicht van gezondheid, ziekte en genezing in verband met levenswijze, karakter en psychische instelling, planetenprocessen, metalen, mythologische figuren, homeopathische middelen, reincarnatie, en vele andere niet-reguliere samenhangen. Het is een volstrekt onsystematisch samenraapsel van populair geformuleerde - daardoor ogenschijnlijk gemakkelijk toegankelijke, maar in werkelijkheid nagenoeg geen serieuze informatie bevattende - flarden tekst uit een zeer groot aantal verschillende bronnen van herkomst. Alleen al de beperkte omvang (208 blz.) maakt het onmogelijk een zo breed scala ideeen behoorlijk in een verband te brengen. (NBD|Biblion recensie, Dr. H.S. Verbrugh)