Esotherische bibliotheek
Boek informatie

Titel:Allergie. Hoe kom je d'r an. Hoe kom je d'r af
Auteur:Huibers, Jaap
ISBN:90-202-0634-6
Rubriek:Ankertjes
Trefwoorden:allergieën, raadgeving, behandelingen
Beschrijving:Allergieën nemen hand over hand toe. Veel lichamelijke aandoeningen, zoals astma, eczeem en darmaandoeningen, zijn te wijten aan allergische reacties. In dit boekje neemt de schrijver bewust afstand van de gangbare medische opvattingen betreffende het verschijnsel allergie. Je moet als allergie-patiënt niet uitgaan van de gedachte 'ik moet deze stof of dat dier of dat voedsel mijden', nee, je moet proberen je conditie zo sterk te maken dat stoffen die van buiten komen en altijd lichaamsvijandig zijn, niet onafgebroken in ons lichaam kunnen binnendringen. Allergie berust volgens de auteur op een defect, een zwakke plek in de eigen persoonlijkheid. Met name bij kinderen is het onderkennen van de juiste oorzaak van levensbelang voor de latere ontwikkeling, zowel psychisch als lichamelijk. Jaap Huibers beschrijft hoe een allergie overwonnen kan worden als je je bewust bent van de oorzaak, die altijd in jezelf gelegen is. Dus geen pilletjes, zalfjes of injecties, die de verschijnselen keer op keer moeten verdoezelen, maar bij het begin beginnen en stap voor stap de innerlijke constitutie sterk maken. Recensie(s) NBD|Biblion recensie: Een van de boekjes uit de inmiddels uitgebreide serie die Jaap Huibers geschreven heeft. De auteur baseert zijn medische theorieen o.a. op de astrologie en de bijbel. Allergie wordt veroorzaakt door een tekort aan "ik-kracht". Doordat de mensen tegenwoordig niet meer goed leven, komt allergie steeds meer voor. In dit boek wordt verder een aantal kruiden behandeld, die de "ik-krachten" weer versterken. Uiteraard komen Huibers' denkbeelden niet overeen met wat in medische kringen gangbaar is. Als de auteur tracht weer te geven wat de officiele wetenschap ervan zegt, maakt hij hier en daar wat foutjes. Alles bij elkaar genomen gemakkelijk verteerbare kost voor de liefhebber. (Biblion recensie, Redactie)