Esotherische bibliotheek
Boek informatie

Titel:Als het kwaad goede mense treft
Auteur:Kushner, Harold S.
ISBN:90-259-4239-3
Rubriek:Religie
Trefwoorden:religie, filosofie, zelfverwezenlijking
Beschrijving:'Waarom worden onschuldige mensen door het kwaad getroffen?' Met deze bittere, nauwelijks te beantwoorden vraag werd Harold Kushner geconfronteerd toen hem werd medegedeeld dat zijn zoontje aan een ernstige ziekte leed en niet lang na zijn twaalfde levensjaar zou sterven. Als student in de theologie had hij zich gebogen over het bijbelboek Job. Als rabbijn in een kleine stad had hij anderen getroost die door rampspoed en smart waren getroffen. Toen het verdriet ook zijn huis binnenkwam begon een jarenlange worsteling met moeilijke vragen. Hij schreef er dit boek over. Geen abstract boek over God of over theologie, maar een persoonlijke zoektocht naar antwoorden en naar troost. Recensie(s) NBD|Biblion recensie: Nooit raken mensen uitgedacht over de vraag naar de oorsprong van het kwaad. En dan vooral toegespitst op het waarom van het lijden van de onschuldige mens. Alle godsdiensten pogen met die vraag in het reine te komen. De auteur (geb. 1935), rabbi in de VS, schreef een indrukwekkend boek onder een veelzeggende titel. Begin jaren tachtig beleefde het boek in ons land verschillende herdrukken. De joodse wijze van denken spreekt ook velen die zijn opgegroeid met het christelijke erfgoed aan. Er worden in het boek geen pasklare antwoorden gegeven; ook de bijbel zelf geeft die niet. Het is al heel wat als mensen leren leven met zulke diep-insnijdende vragen. Met de herkenning van elkaars worsteling bewijzen mensen elkaar al een goede dienst. Het boek roept instemming op en nodigt tegelijk uit tot verder denken. (Biblion recensie, Drs. R.S.E. Vissinga.)