Esotherische bibliotheek
Boek informatie

Titel:Djalalu’ddin Rumi
Auteur:Brakell Buys, R. van
ISBN:
Rubriek:Mystiek
Trefwoorden:soefisme, mystiek
Beschrijving:De grote Perzische dichter Djalaluddin Rumi (1207-1273) was een Soefileraar, mysticus en de stichter van de bekende orde van de 'dansende derwishen. Rumi's grote dichtwerk, de Mathnawi ( 'Geestelijke coupletten ') is een enorme collectie verhalen in dichtvorm. De verhalen lijken geen onderling verband te hebben, maar geven in versluierde en dichterlijke vorm steeds mystieke leringen.